Oferta:

Oferta skierowana jest do osób, które:

 • Uzależnionych od alkoholu
 • Uzależnionych od narkotyków
 • Bliskich osób uzależnionych

Oferta skierowana jest do osób :

 • Cierpiących z powodu kryzysów życiowych

 • Doświadczających stanów lękowych, depresji

 • Cierpiących z powodu zaburzeń odżywania

 • Mających problemy wychowawcze z dziećmi

 • Przeżywających problemy emocjonalne

Oferta skierowana jest do osób :

 • Uzależnionych od alkoholu

 • Uzależnionych od innych środków psychoaktywnych t.j. marihuana, amfetamina, kokokaina, dopalacze, środki przeciwbólowe

 • Uzależnionych od komputera, tabletu itd.

 • Bliskich osób uzależnionych (DDA, DDD, współuzależnienie)

Psychoterapia dorosłych, dzieci i młodzieży

Oferta skierowana jest do osób :

 • Mających trudność w relacjach z rówieśnikami

 • Mających trudności w rozumieniu przeżywanych emocji

 • Mających trudności z poprawnym komunikowaniem przeżywanych emocji

Warsztaty dla dzieci

Terapia Uzależnień

Terapia indywidualna  100 zł   (50 min.)

 

 

Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave