O mnie

Nazywam się Dorota Damps. Od wielu lat jestem psychologiem i terapeutą uzależnień. Ukończyłam Psychologię w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie, studia podyplomowe Psychologia Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Szkołę Animatorów Profilaktyki. W chwili obecnej jestem w trakcie certyfikacji na Specjalistę Terapii Uzależnień w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych.

Mam 10 letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą. Swoje doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi zdobywałam pracując kilka lat Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym oraz stale współpracując z jednym z  prywatnych ośrodków uzależnień w Trójmieście.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywam pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz będąc szkolnym psychologiem w jednej z gdańskich szkół. W przeszłości pracowałam również jako "terapeuta cień" z dziećmi ze spektrum autyzmu. 

Rozwój jest dla mnie bardzo ważny.  Dlatego stale uczęszczam na szkolenia i konferencje m.in.  Ukończyłam m.in :

 Szkolenie "Spójrz Inaczej" nadające certyfikat do prowadzenia zajęć profilaktyczno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą
Szkolenie "System Numicon- rozwój myślenia matematycznego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych"
Szkolenie " Zachowania trudne w szkole i przedszkolu" 
Szkolenie "Cyberprzemoc- Jak skutecznie radzić sobie z przemocą rówieśniczą w internecie"
Szkolenie "Problemy związane z używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież"
Udział w konferencji "Specyficzni pacjenci terapii uzależnień"

Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave